Проект

Изкуството и културата в Европа

14/10/2012 14:54
Проектът обединява усилията на  шест европейски училища, за да откриване, опознаване и създаване на разнообразни фоми на изкуства, за да се обогати   културата в европейското пространство. Основната му цел е да развие европейска идентичност сред ученици в различните...