Добре дошли в нашия сайт

Това е сайт на Европейски образователен проект „Изкуството и културата в Европа”.

Нашият проект започва през септември 2012 година в НУ“Свети Софроний Врачански“ гр. Враца. Екип от учители и ученици от осем класа в училището ще се включи в дейностите .

Това  е двугодишен проект, в който участват начални училища от шест европейски държави: Франция, Англия, Германия, Испания, Италия и ние. Дейностите по проекта се финансират с подкрепата на Европейската комисия.

Целта му  е да разшири обхвата на училищното обучение с интересни артистични дейности, които да разнообразяват  училищния живот  и  да насърчават креативността на учениците.