Web-site

14/10/2012 09:07

Днес публикуваме новия Web-site. В него ще има информация за нашите ученици и допълнителните дейности, които ще реализираме заедно с ученици и учители от други държави. Тук ще обогатим нашите умения за работа с новите технологии и ще комуникираме по- лесно с всички ученици,  родители, учители и партньори.