Изработване на Web- site на проекта

27/10/2012 19:53

За информираност на нашите ученици, родители и колеги изготвихме Web- site на проекта. В него ще бъдат публикувани дейности по проекта, интересни обучителни материали, както и новини от нашите партньорски училища.