Запознаване със страните партньори

02/03/2013 21:26

За да научим повече за Франция, Англия, Италия, Испания и Германия започнахме да проучваме картички, книги и предмети, които намерихме за всяка една от тях. Събрахме много и различни материали и напрамихме интересни минипроекти и богати презентации за страните.

После децата от първи клас разказаха на второкласниците за Франция и им показаха Айфеловата кула. Второкласниците показаха на първи клас материали за Англия и построиха Тауър бридж. Четвъртокласниците проучиха и представиха Испания и Италия, а третокласниците Германия.