Да опознаем заедно Европа

Да опознаем заедно Европа

Европейският съюз е създаден преди 50 години и броят на страните в него се е увеличил от 6 на 27. В Европейския съюз живеят над 500 милиона души. Хората в Европейския съюз говорят 23 различни официални езика. Чувал ли си за европейското знаме с неговите 12 златни звезди на син фон?

Тук ще научиш много повече за ЕС!  europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_bg.htm

europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=bg