Втора детска среща

03/03/2013 16:45

Втора детска среща събра ученици и учители от І, ІІ, ІІІ и ІV клас, за да разкажат всички деца за новите дейности, които са осъществили в класовете си. Със затаен дъх наблюдавахме красивите постери и букви, които децата и учителите споделиха. Разговаряхме за броя на буквите, за изкустното им изработване и за идеите за довършването, за произношението на думите от близките езикови семейства и за мелодията  на различните езици. Радвахме се на наученото, на старанието и разнообразните реализации на всеки един екип.