Проучване желанието на учители и ученици за включване в различни дейности по проекта

14/10/2012 16:34

През месец септември проучихме желанието на учители и ученици от НУ"Св. Софроний Врачански" за включване в допълнителни дейности по европейски образователен проект.Осем класа изявиха желание за участие. Това са :

І-в клас с класен ръководител Маргарита Цветкова, І-г клас с клас ен ръководител Калинка Данова;

ІІ-г клас с класен ръководител Светлана Пойчева, ІІ-д клас с класен ръководител Ива Йонкова;

ІІІ-а клас с класен ръководител  Цветана Христова, ІІІ-б клас с класен ръководител Маргарита Стамболийска;

ІV-б клас с класен ръководител Йорданка Тодорова, ІV-в клас с класен ръководител Илонка Цветина и Добромир Никифоров – преподавател по английски език.