Моето първо писмо

17/11/2012 20:58

Много се зарадвахме когато получихме по пощата писма от Германия, Франция, Италия и Испания по ЕОП Коменски“Изкуството и културата в Европа“. За да им отговорим, трябваше да се научим как се пише писмо на български език. Сигурно  ще ви бъде интересно да разберете колко лесно и приятно се пише. Написахме  първото  писмо до нашите нови приятели от  Франция. Ние вече знаем и можем да пишем първо писмо, в което да разказваме за себе си. Добавили сме българската азбука, за да научат и другите деца нашите букви. Поздравихме ги и им казахме нашите имена на английски език, защото малко знаем да пишем и на този чужд език. Много се постарахме, защото искаме да имаме нови приятели и писмо отговор да се върне при нас!