Да научим нови думи

03/03/2013 15:57

Любознателните ученици ще научат много нови думи на различни европейски езици. Разгледайте внимателно постерите на учениците от трети и четвърти клас, за да научите поздрави, цветове, храни, членове на семейството на езиците на страните участници в нашия проект