Буквите по света

03/03/2013 10:04

Богатството на езика се разкрива пред тези, които познават неговите букви. Малките ученици от първи клас изучиха българската азбука и ни показаха своя весел буквен палячо. По- големите деца от втори клас знаят добре английската азбука и направиха забавни букви с всички думи, които започват на английски език с тези букви . Буквите отварят ново прозорче към света на знанието.