Дейности

Моето първо писмо

17/11/2012 20:58
Много се зарадвахме когато получихме по пощата писма от Германия, Франция, Италия и Испания по ЕОП Коменски“Изкуството и културата в Европа“. За да им отговорим, трябваше да се научим как се пише писмо на български език. Сигурно  ще ви бъде интересно да разберете колко лесно и приятно се...

Весел Хелоин

02/11/2012 17:05
На 31 октомври празнувахме  Хелоуин. Всички  деца у учители се радвахме на страшните маскарадни костюми. С всяка изминала година празникът става от весел, по весел. Украсихме класната стая с тиквени фенери и гирлянди от призрачета! Ходихме  при приятели от ІІІ-а клас и ІІІ-б клас...

Изработване на Web- site на проекта

27/10/2012 19:53
За информираност на нашите ученици, родители и колеги изготвихме Web- site на проекта. В него ще бъдат публикувани дейности по проекта, интересни обучителни материали, както и новини от нашите партньорски училища.

Проучване желанието на учители и ученици за включване в различни дейности по проекта

14/10/2012 16:34
През месец септември проучихме желанието на учители и ученици от НУ"Св. Софроний Врачански" за включване в допълнителни дейности по европейски образователен проект.Осем класа изявиха желание за участие. Това са : І-в клас с класен ръководител Маргарита Цветкова, І-г клас с клас ен ръководител...
<< 1 | 2 | 3